Konspekt k realismu v metodologické debatě

Opened: Tuesday, 22 October 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 28 October 2019, 3:00 PM

Barša, Císař, s. 97-149. 

Otázky ke konspektu:

1. Jaké argumenty uváděli autoři tvrdící, že bipolarita je stabilnější než multipolarita a jaké jejich odpůrci? Které jsou pro vás přesvědčivější? 

2. Na jakém základě kritizují stoupenci historického realismu snahy vytvořit exaktní vědu o mezinárodních vztazích? Jaké charakteristiky mezinárodního systému zdůrazňují? 

3. Jak chápe mezinárodní vztahy a možnosti jejich teorie Kenneth Waltz? V čem se liší "obranný" realismus od "útočného"?