Konspekt

Opened: Sunday, 20 October 2019, 12:00 AM
Due: Wednesday, 5 January 2022, 11:55 PM

Konspekt se vypracovává z částí knihy: Kolářová, K. eds. (2012). Jinakost, postižení, kritika. Společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu. Antologie textů z oboru disability studies. Praha: SLON.

Konkrétně: - Disability studies: Jiný pohled na postižení (s. 11-40) - Tělesná jinakost, ne/způsobilost, „postižení“, hendikep… (s. 41-63) - Hledání jména (s. 66-70) - Konstrukty normality (s. 71-103) - Jak zdolat horu (s. 216-228) - Šílenství, úzkost a postmoderna… (s. 319-341) 

Kromě výpisků (viz podoba konspektu v sylabu) je ke každé kapitole třeba formulovat jednak Vaši osobní zkušenost s daným tématem a jednak Vaše představy o tom, jak se dané téma může promítat ve veřejné politice.