Konspekt z Realismu jako praktického vědění

Opened: Tuesday, 8 October 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 14 October 2019, 3:00 PM

Četba na příště jsou s. 29-62.

1. Jaký je podle Morgenthaua vztah mezi vášní, rozumem a zájmem? Proč nelze moc pokládat za pouhý "zájem"? 

2. Co má podle Morgenthaua a Carra praktický rozum navíc proti morálnímu či vědeckému intelektualismu? 

3. Jaký je podle Carra vztah mezi realismem a utopismem ve vědě a v myšlení o politice? Jak se podle něj liší společenská/politická věda od přírodní? 

4. Jaké jsou podle Carra předpoklady selhání Versailleského systému?