Reflexe praxe

Na max. 15 řádků napište závěrečnou reflexi praxe. Opřít se můžete o následující otázky:

1. Co užitečného jsem se naučil(a)/dozvěděl(a) pro svou budoucí učitelskou praxi?

2. Co jsem zjistil(a) o svých žácích? O žákovi, kterému asistuji? 

O jejich/jeho potřebách a potížích? O jejich/jeho stylu učení?

3.Které inspirativní metody či postupy jsem vyzkoušel(a)? 

PRO UČITELE: Jak na využitou metodu či postup reagovali Vaši žáci? Co si z její realizace odnášíte za poučení? 

PRO ASISTENTY: Jaké postupy se vám při asistování  (ne)osvědčily? Co cítíte, že se ještě potřebujete naučit? 

4. Co na praxi oceňuji?

5. V čem spatřuji limity praxe? Jaká mám doporučení pro konání praxe v letním semestru?