Popis přípravy hodiny

Na deset řádků stručně popište aktivitu/lekci, kterou jste samostatně připravili a vyzkoušeli. Zhodnoťte její realizaci: co se povedlo, co byste příště udělali jinak a jak konkrétně. Jak Vaši aktivitu vnímali děti/žáci, Vaši kolegové, uvádějící učitel.  Asistenti žáka se zaměří na to, jak se připravovali na to, aby svému svěřenci pomohli s něčím, co mu dělá velké obtíže, jak ho podpořili, aby to zvládnul. Popište, jak Vaši iniciativu vnímal daný žák ajak jeho učitel.