Rozvrh výzkumu - individuální

Opened: Monday, 13 May 2019, 12:00 AM
Due: Thursday, 30 May 2019, 8:00 PM

Zformulujte rozvrh výzkumu, který byste si sami přáli dělat (na jiný předmět, jako Vaši bakalářskou práci nebo jen tak) - "rozvrh" je přitom pouze záměrem, tj. není třeba dělat reálný výzkum, pouze je třeba si ho důkladně rozmyslet.

Součástí rozvrhu musí být:

1) zdůvodnění výběru tématu, vysvětlení kontextu, případně navázání na odbornou literaturu,

2) formulace cíle a výzkumných otázek,

3) metody sběru dat (jak budete data sbírat, jak budete vybírat respondenty/ky, případně jak přesně budete vybírat texty, v případě rozhovorů doplňte jako přílohu /tj. nezapočítává se do základního rozsahu/ návod k rozhovoru, oslovovací mail a informovaný souhlas),

4) metody analýzy dat,

5) aspekty kvality,

6) etické aspekty,

6) seznam věcné a metodologické odborné literatury v počtu minimálně 8 položek.

Celkový rozsah: 3-5 normostran.