Konspekt č. 10: Četba textu

Přečtěte si přiložený článek - explicitně určete cíl, výzkumné otázky, metody sběru dat a metody analýzy dat a shrňte věcný obsah článku. Zvláštní pozornost věnujte způsobu analýzy a prezentace dat - jak přesně autor postupoval při analýze dat a jak pak prezentoval výsledky.

Konspekt opatřete bibliografickým odkazem; výsledný rozsah nesmí být nižší než 2 normostrany. Soubor pojmenujte, jak je zvykem, a oddychněte si - jde o poslední článek tohoto kurzu! :)