Её глаза

Úkol pro studenty obou seminárních skupin - náhrada za zrušenou výuku 3. března 2020

Náhrada za přednášku: Prostudovat kap. 4.7 Melodie ruské řeči (https://publi.cz/books/463/index.html?secured=false#04_07)

Náhrada za seminář (obě skupiny): fonetická transkripce, vyznačení melodie (viz 4 základní melodická schémata), analýza 10 různých souhlásek a 4 různých samohlásek (dle vlastního výběru), najít v textu všechny realizace fonetických procesů a příklady slov se všemi typy slabik - kontrola proběhne na semináři 10.3., není nutné odevzdávat přes Moodle

Při melodické transkripci (vyznačení melodie) můžete využít níže uvedený návod

Text například na adrese: https://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/0423_36/1828/0466.htm