Konspekt č. 6: Škola a její ředitel

Opened: Wednesday, 20 March 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 25 March 2019, 8:00 PM

Přečtěte přiložený článek a explicitně (!) identifikujte cíle a výzkumné otázky, metody sběru dat, aspekty, které svědčí o kvalitě provedeného výzkumu, a etické otazníky, případně jak byly řešeny. Explicitní identifikace je např. napsat na jeden řádek "Cíl: "......"", na další řádek "Výzkumné otázky: ..." atd.

Zároveň shrňte obsah článku a svůj osobní dojem z něj, chybět nesmí bibliografický odkaz. Výsledný text, který nesmí mít méně než 2 normostrany, pojmenujte, jak je zvykem.