DÚ č. 3 (týmový): Záměr výzkumu - verze 2

Opened: Saturday, 16 February 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 22 April 2019, 8:00 PM

Na základě zpětné vazby k první verzi záměru výzkumu vypracujte v týmu jeho druhou verzi.

Ta musí obsahovat:

1) vymezení výzkumného problému a zdůvodnění důležitosti/zajímavosti jeho zkoumání (+ alespoň 1 odkaz na odbornou literaturu, která se zabývá daným problémem)

2) stanovení cíle a výzkumných otázek

3) metody sběru data, tj. vysvětlení a zdůvodnění výběru dat, uvedení a zdůvodnění přesného postupu, jak jste k datasetu dospěli (např. klíčová slova, výběr média/í), včetně reflexe limitů vaší volby, uvedení počtu dokumentů, které se vám takto podařilo shromáždit

4) metoda analýzy dat, tj. vysvětlení, jak budete postupovat při analýze.

Celkový rozsah nesmí být nižší než 2 normostrany, text musí obsahovat alespoň 5 odkazů na odbornou literaturu, na začátku dokumentu prosím uveďte jména všech členů/ek týmu.