DÚ č. 2 (týmový): Záměr výzkumu, verze 1

Opened: Saturday, 16 February 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 8 April 2019, 8:00 PM

V rámci týmu zformulujte záměr výzkumu, který bude obsahovat a) vymezení a zdůvodnění tématu (co a proč chcete zkoumat), b) cíle a výzkumné otázky, c) vymezení datasetu a jeho zdůvodnění, d) popis sběru dat, e) popis analýzy dat, f) etické aspekty, g) minimálně 3 odkazy na odbornou literaturu. Inspiraci čerpejte z překladů ze začátku semestru a dvou výzkumných zpráv, které jste přečetli. Výsledný text nesmí mít méně než 2 normostrany.

Text odevzdejte včas a pojmenujte (bude upřesněno).