Konspekt č. 2: Tzv. hybridní válka a proč na slovech záleží

Opened: Saturday, 16 February 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 25 February 2019, 8:00 PM

Přečtěte přiložený text, shrňte jeho obsah a formulujte 2-3 nejpodstatnější otázky, které nad textem máte. Výsledný text nesmí mít méně než 1 normostranu.

Úkol se odevzdává individuálně, soubor přiložte ve formátu .doc nebo .docx a pojmenujte jej PRIJMENI_KV_K2.

Úkol odevzdejte pokud možno včas, pozdější odevzdání bude příčinou sníženého bodového hodnocení (polovina se zaokrouhlením dolů - tj. místo 4 bodů dostanete 2, místo 3 bodů 1, místo 2 bodů také 1).