DÚ č. 4 (týmový): analýza dat

Opened: Wednesday, 20 February 2019, 12:00 AM
Due: Saturday, 27 April 2019, 8:00 PM

Proveďte analýzu/y a sepište stručnou výzkumnou zprávu, v níž bude uveden cíl, výzkumné otázky, popis dat a metoda jejich analýzy a výsledky, k nimž jste dospěli. Připojte i podklady pro analýzu (např. excelovou tabulku, kódovací knihu...). U metod analýzy se předpokládají minimálně dva odkazy na odbornou literaturu.

Soubor pojmenujte jako obvykle.