Konspekt č. 9: Texty o způsobech analýzy textů

Vyberte si jednu kapitolu z knihy "Jak zkoumat politiku" a jednu kapitoly z knihy "Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy" a pořiďte z nich konspekty. Konspekty nesmí mít dohromady méně než 4 normostrany.

Soubor pojmenujte, jak je obvyklé.