Konspekt č. 9: Texty o způsobech analýzy textů

Opened: Thursday, 16 February 2017, 12:00 AM
Due: Monday, 15 April 2019, 8:00 PM

Vyberte si jednu kapitolu z knihy "Jak zkoumat politiku" a jednu kapitoly z knihy "Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy" a pořiďte z nich konspekty. Konspekty nesmí mít dohromady méně než 4 normostrany.

Soubor pojmenujte, jak je obvyklé.