DÚ č. 3 (individuální): přepis rozhovoru

Přepište libovolných (ale souvislých) 10 minut rozhovoru (minimálně však 15 normostran).

Text pojmenujte, jak je zvykem.