DÚ č. 2 (individuální): pořízení rozhovoru

Dolní hranice délky rozhovoru je 40 minut.
Soubor pojmenujte ve formátu PRIJMENI_rozhovor