DÚ č. 2 (individuální): pořízení rozhovoru

Opened: Wednesday, 20 February 2019, 12:00 AM
Due: Sunday, 7 April 2019, 8:00 PM
Dolní hranice délky rozhovoru je 40 minut.
Soubor pojmenujte ve formátu PRIJMENI_rozhovor