Konspekt č. 1: Četba kapitoly 1 z knihy "Qualitative Research Practice"

Opened: Friday, 16 February 2018, 12:00 AM
Due: Monday, 25 February 2019, 8:00 PM

Přečtěte kapitolu 1 z knihy "Qualitative Research Practice" Jane Ritchie a Jane Lewis (s. 1-23), pořiďte z ní výpisky (konspekt) a formulujte 2-3 nejpodstatnější otázky, které nad textem máte. Výsledný text nesmí mít méně než 2 normostrany a musí obsahovat bibliografický odkaz na konspektovanou kapitolu. Odkaz na knihu je přitom LEWIS, Jane a Jane RITCHIE (eds.). Qualitative research practice: a guide for social science students and researchers. 1st pub. London: Sage, 2003, xv, 336 s. ISBN 978-0-7619-7110-8.

Úkol se odevzdává individuálně, soubor přiložte ve formátu .doc nebo .docx a pojmenujte jej PRIJMENI_KV_K1.

Úkol odevzdejte pokud možno včas, pozdější odevzdání bude příčinou sníženého bodového hodnocení (polovina se zaokrouhlením dolů - tj. místo 4 bodů dostanete 2, místo 3 bodů 1, místo 2 bodů také 1).