Praktická seminární práce zaměřená na rozvoj komunikace dětí

Vytvořte sadu úkolů pro MŠ, které budou rozvíjet různé aspekty jazykové kompetence dítěte. Připojte reflexi, jak se Vám s dětmi na aktivitách pracovalo. 

Rozsah 4-5 stran.