Assignment / Úkol

[EN]

 1. [25 points] Experiment with the simulation of life of strategies and let me know, what you found out. There is a plenty of possibilities (you do not have to do everything):i 
  1. Find a setting, in which your strategy survives to the end.
  2. Find a setting, where your strategy dies out first.
  3. Find a group of strategies, which cannot be defeated by a small number of AlwaysDeceive players (or any other strategy).
  4. Try to add mutation (i.e. the offspring plays a different strategy than its parent)
  5. Try to change the simulation by changing the fitness, selection, or other parameters.
 2. [25 points] Experiment with the evolution of strategies, there are again lots of possibilities and you again do not have to try everything: 
  1. Try to evolve a strategy against all the strategies from the tournament.
  2. Try to evolve a strategy against a smaller group of strategies.
  3. Try to change the operators and the settings of the evolutionary algorithm.
  4. Try to change the number of turns the strategy memorizes.
  5. Try to tune some parameters of your strategy (this can be difficult, depending on your strategy).

[CZ]

 1. [25 bodů] Pohrajte si se simulací života strategií a napište mi, jak to dopadlo. Máte spoustu možností, s čím si hrát, např. (nemusíte dělat všechno): 
  1. Najdete takové nastavení, ve kterém vaše strategie přežije až do konce?
  2. Najdete naopak takové, kdy vymře jako první?
  3. Najdete skupinku strategií, které nepůjdou napadnout AlwaysDeceive (nebo nějakou jinou strategií)?
  4. Můžete zkusit přidat mutace (tj. potomek hraje jinou strategii než rodič).
  5. Můžete změnit celou simulaci tím, že upravíte fitness, nebo selekce.
 2. [25 bodů] Pohrajte si s evolucí strategie pro vězňovo dilema a napište mi, jak to dopadlo, opět máte několik možností a opět nemusíte dělat všechno: 
  1. Zkuste vyvinout strategii proti všem z turnaje, podařilo se vám to?
  2. Zkuste vyvinout strategii proti menší skupině.
  3. Zkuste změnit operátory nebo nastavení evolučního algoritmu.
  4. Zkuste změnit počet tahů, které si strategie pamatuje.
  5. Zkuste ladit parametry nějaké svojí strategie (tohle už je dost programování a v závislosti na vaší strategii to může být dost těžké).