Přineste si notebook a zaregistrujte se

Opened: Friday, 20 April 2018, 12:00 AM
Due: Thursday, 26 April 2018, 12:00 AM

Na příští lekci se podíváme, jak se dají prakticky využít akviziční a národní korpusy ve výuce. Pokud můžete, přineste si prosím notebook. Pokud nemáte registraci v ČNK, zaregistrujte se prosím: https://www.korpus.cz/.