Analýza textu

Opened: Tuesday, 27 March 2018, 12:00 AM

Přečtete si úryvek rozhovoru a napište v jakém kontextu se podle Vás rozhovor odehrával, kdo jsou účastníci rozhovoru, jaký je jejich komunikační záměr? Identifikujte místo, kde se jedná o metakomunikaci a místo, které lze označit za strategii aktivního naslouchání.