Zpráva z psychiatrické praxe_2017/2018_BVS

Opened: Tuesday, 5 December 2017, 12:00 AM
Due: Wednesday, 17 January 2018, 12:00 AM
Odevzdejte zprávu podle následující osnovy:
•popis oddělení, co jste od praxe očekávali, co Vám praxe dala
•krátká kazuistika
•popis specifického oš. problému (např. péče o pacienta před, v průběhu a po ECT, péče o agresivního pacienta, použití omezovacích prostředků, použití klecového lůžka, ergoterapie, komunikace s pacientem s poruchou vnímání, osobnosti...)