Zpráva z psychiatrické praxe_2017/2018_BVSK

Opened: Tuesday, 5 December 2017, 12:00 AM
Due: Wednesday, 10 January 2018, 12:00 AM
Odevzdejte písemnou zprávu o praxi na psychiatrickém oddělení podle následující osnovy:
1. popis oddělení
2. co jste od praxe očekávali, co Vám praxe dala
3. krátká kazuistika
4. popis specifického oš. problému (např. péče o pacienta před, v průběhu a po ECT, péče o agresivního pacienta, použití omezovacích prostředků, použití klecového lůžka, ergoterapie, komunikace s pacientem s poruchou vnímání, osobnosti...)