VYHLEDÁVÁNÍ V KORPUSECH

Opened: Tuesday, 7 November 2017, 12:00 AM
Due: Sunday, 3 December 2017, 11:00 PM

1. V korpusu ROMi vyhledejte, jak se mluvčí vyjadřují z hlediska použití jednoho jazykového jevu v určité situaci, např. zda při kladení neformálních otázek (tykání) v minulém čase preferují analytický tvar l-ového příčestí s pomocným slovesem být nebo s volným morfémem -s (byls X byl jsi).

2. Ve SKRIPTU2012 porovnejte jeden slovní druh z hlediska četnosti a určitého parametru mluvčích, např. nejčastější adjektiva u dětí do 15 let a nad 15 let v pracích se zadaným tématem.

Stejný příklad vyhledejte v korpusu Czesl-SGT. Zadejte si alespoň 3 parametry (např. pomůcka, jazyková úroveň, věková kategorie).

3. V korpusu SCHOLA zjistěte, jaké parametry mají vliv na použití dvou slovních tvarů, např. "děkuji" a "děkuju". (Např. zjistíte, že tvar "děkuji" využívají nejvíce ženy ve věku od 40 do 45 let z Prahy. - vymyšlený příklad)

4. V korpusu CHRUP si vyberte typ chyby a rodný jazyk a zkuste ve výsledcích najít chybu v chybové anotaci.

Nebojte se použít námi uvedený příklad, zároveň ti kreativní z vás mají možnost vlastní invence.

Pokud budete mít se zpracováním jakékoli potíže, ozvěte se nám včas. Termín odevzdání výsledků hledání ve formátu WORD do Moodlu je 3. prosince.