Téma závěrečné analýzy

Opened: Sunday, 5 November 2017, 12:00 AM
Due: Thursday, 12 April 2018, 9:00 AM

Rozmyslete si prosím do čtvrtka, jaké téma byste chtěly zpracovat jako závěrečný úkol, a návrh svého tématu vložte do moodlu. Pro ty, které učí, se nabízí sebrat několik textů jednoho studenta nebo studentů jedné úrovně, provést jejich chybovou analýzu a navrhnout aktivity, které by pomohly zlepšit studentův mezijazyk. Ty z vás, které neučí, mohou např. provést korpusovou analýzu vybraného jevu u různých skupin studentů. Vybrané téma se samozřejmě může týkat vaší diplomové práce. Inspirovat se můžete prezentacemi vašich kolegyň z minulého semestru.

Následující seminář ještě věnujeme úrovním C1 a C2 dle SERR, poté budeme mluvit o akvizičních korpusech češtiny. V květnu přijdou na řadu vaše analýzy, které budete prezentovat na seminářích, přičemž vám vaše kolegyně mohou poradit nebo poskytnout podněty k dalšímu bádání.

Distanční studentky prosím o dodání návrhu tématu písemnou formou i s odůvodněním, proč si dané téma vybraly.