Školství ve vaší zemi

Připravte krátkou (maximálně pět minut) prezentaci o školství ve vaš zemi. Řekněte, jak dlouhá je povinná školní docházka, jaké máte typy sekundárního a terciálního vzdělání. Připravte si minimálně tři otázky k prezentaci pro kolegy.