Aperçu des sections

 • Úvod

  Vítám vás v distančním kurzu!

  Distanční kurz k předmětu Zdravotnické právo a profesní legislativa bude otevřen od 1. do 30. 4. 2020 jako náhrada prezenční výuky. Postupně budou přidávána jednotlivá témata k prostudování včetně doprovodných kontrolních otázek, které vám budou sloužit jao malý "testík" pochopení daného tématu. Kurz bude zakončen písemným testem, o jehož formě vás budu informovat, jakmile budou schválena "Zvláštní pravidla studia UK" (umožňující vykonání zkoušky/klasifikovaného zápočtu distančním způsobem).

  Jolana Těšinová

  • Zdravotnické právo

   Prostudujte si přiloženou studijní oporu Zdravotnické právo (prezentace Autonomie pacienta je doplňujícím zdrojem).

   Snažte se najít odpovědi na kontrolní otázky v závěru každé kapitoly (kontrolní otázky jsou určeny pro vás jako test pochopení dané problematiky).

   V pondělí 6. 4. 2020 vám bude zadána samostatná práce ke zpracování vycházející z výše uvedené tématiky s termínem odevzdání do 15. 4. 2020.

  • Úkol č. 1 - Ochrana veřejného zdraví

   Zamyslete se nad autonomií pacienta (jednotlivce) ve vztahu k ochraně veřejného zdraví (společnosti) a zvažte opatření, která mohou být vůči jednotlivcům ze strany státu uplatněna.

   Řešení hledejte v přiložených prezentacích, studijních oporách, ale i v uvedených právních předpisech.

   Vypracujte stručné odpovědi k zadaným otázkám a nahrajte ve wordovém dokumentu do Moodlu. Termín odevzdání je do 15. 4. 2020.

  • Cette section

   Úkol č. 2 - Informovaný souhlas

  • Úkol č. 3 - Ochrana soukromí