Topic outline

 • General

  Vytvořený kurz slouží primárně jako úložiště úkolů, výuka dvousemestrálního předmětu proběhne částečně presenční formou. Drobné výukové materiály se objeví v průběhu semestrů.

 • Rytmický diktát

  • Presenční studium: Pokud jste nerealizovali rytmický diktát s vlastními pomůckami ve výuce, připravte a nahrajte video (nebo vložte dokument s odkazem na úložiště). Připravené obrázky ukažte na videu i z druhé strany, kde je zapsané slovo se zvolenou rytmizací.

   Kombinované studium: Pokud jste neprezentovali ve výuce připravenou pomůcku pro rytmický diktát, vložte dvě fotografie:1) 3 obrázky, 2) druhou stranu obrázků se slovem a zvolenou rytmizací. Do komentáře napište, o jakou píseň nebo říkadlo se jedná.

  • Příklady realizace rytmického diktátu ve dvoudobém a třídobém metru s doprovodem hrou na tělo a nástroje

 • Pracovní listy pro LS

 • Klasika v tělocvičně - úkol pro specializace TV, DV

  • Zpřístupněný videozáznam nahrazuje částečně výuku v presenčním i kombinovaném studiu. Seminář probíhal v rámci srazu cvičitelek Sokola pro kategorie cvičenců Rodiče a děti (RD) a Předškolní děti (PD). Tyto dvě zkratky se tedy během semináře objevují. Záznam odhaluje způsoby přístupu k "vážné" hudbě při hudebně pohybových činnostech. Specializace HV i TV mohou reflexi záznamu zařadit do potrfolií. (Vzhledem k přítomnosti prvků dramatizace možná užije záznam i další skupina...)

   Kostra semináře (dosti podrobná), jména autorů a skladeb jsou v přiloženém dokumentu. Sokolkám, které souhlasily s natáčením, třikrát ZDAR!

  • ÚKOL PRO specializace TV, DV: shlédněte záznam semináře (seminář měl luxusních 90 minut, sestřih je kratší). Na vytištěný dokument Klasika v tělocvičně si ručně dělejte poznámky - uvažujte, jak byste činnost přizpůsobili ve školce, ve kterém integrovaném bloku by se dala zařadit, jaké vás napadají varianty (organizace, pomůcky)...

   Dokument s vlastními poznámkami oscanujte a vložte nejpozději 19. 4.

 • Hudební činnosti a grafomotorika - pro KS specializaci VV

 • Kontrastní múzické faktory v hudebně-pohybové výchově

  • Pokud jste tak neučinili ve výuce, vkládejte nahrávku dvou kontrastních melodií s popisem hudební složky i stručné motivace a organizace.

 • Písně k hudebně pohybovým činnostem B. Viskupové

  • Šest písní, které si osvojíme a připojíme jednoduchou choreografii. Nespecializace HV může využít u některých písní i zápisy v C dur. (Potřebujete mít písně vytištěné a podepsané kvůli navazujícímu úkolu "Popis choreografií"). Nahrávky všech písní jsou níže na odkazu.

  • Vložte nahrávku jedné písně (mimo Točíme kolečko a Na procházce - ty už jste měli v předmětu Hra na Klavír). Nezapomeňte na předehru, volte vhodné tempo (viz videa), nezapomeňte zpívat.

 • Popis tanců B. Viskupové podle videozáznamu

 • Pracovní listy Hudební činnosti v logopedické prevenci

 • Pracovní list pro děti

 • Protokoly plnění povinností v předmětu

  • Pokud bude výuka probíhat stále distanční formou: od XYXYXY lze, při splnění všech položek, protokol odeslat. Na jeho základě bude udělen (klasifikovaný) zápočet.