Topic outline

 • General

  Vytvořený kurz slouží primárně jako úložiště úkolů, výuka dvousemestrálního předmětu proběhne částečně presenční formou. Drobné výukové materiály se objeví v průběhu semestrů.

 • Rytmický diktát

 • Písně k hudebně pohybovým činnostem B. Viskupové

 • Pracovní listy Hudební činnosti v logopedické prevenci

 • Pracovní list pro děti

 • Popis tanců B. Viskupové podle videozáznamu

 • Klasika v tělocvičně

 • Pro specializaci HV presenční - děti s OMJ

 • Protokoly plnění povinností v předmětu