Topic outline

 • Atestace

  Získat atestaci z kurzu je možné dvojím způsobem:

  1)      napsat si test z toho, co jsme probírali - jak na prvních hodinách prezenčně, tak prostřednictvím audionahrávek v Moodlu. Na dané termíny se prosím přihlašujte prostřednictvím SISu.

  2)      Napsat srovnávací práci. Téma práce by mělo nějak souviset s vědou, technikou či uměním u Heideggera. Srovnávat můžete jakékoliv 2 filosofické texty, zabývající se touto tématikou, z nichž alespoň jeden bude od Heideggera (ideální by bylo, kdyby byly od Heideggera oba). Může jít samozřejmě o texty, které jsme probírali na hodinách. Práci prosím vkládejte do Moodlu. Opravím ji do 2 týdnů (s výjimkou začátku července, kdy prvních 10 červencových dnů nebudu online, a tedy ani opravovat práce. Jakmile vložíte práci do Moodlu, napište mi prosím i e-mail, že jste práci do Moodlu vložili.). 

  • Podatelna pro vkládání prací pro závěrečnou atestaci z kurzu

  • Topic 2

    Audionahrávka je věnována dokončení výkladu přednášky "Otázka techniky". V úvodu je shrnuto, co bylo vyloženo na předešlé přednášce. Poté následuje výklad, co je podle Heideggera Gestell, jak souvisí s odkrýváním pravdou, jaký je vztah vědy a techniky, v čem spočívá nebezpečí techniky a co by mohlo být záchranou.                                                                                                                               

  • Topic 3

   Audionahrávka je věnována výkladu přednášky "Věda a zamyšlení", výkladu titulů "teorie" a "skutečné", které zaznívají v Heideggerově definici vědy ("Věda je teorií skutečného"), výkladu toho, jaký nenápadný obsah se skrývá v bytnosti vědy, výkladu zamyšlení. Přednáška se opírá rovněž o Heideggerův komentář k přednášce Věda a zamyšlení (Jednota věd) a srovnává pojetí vědy v této přednášce s tím, jak Heidegger tematizoval vědu ve 20. a 30. letech 

  • Topic 4

   Přednáška představuje a srovnává základní pojetí vědy u M. Heideggera: logické (v habilitační přednášce Pojem času v historické vědě), existenciální (v Bytí a čase a Fenomenologické interpraci Kantovy Kritiky čistého rozumu), metafyzické (ve Věku obrazu světa a Die Frage nach dem Ding) a epochální (v Otázce techniky a Vědě a zamyšlení). Věnuje se roli základních pojmů při vzniku vědy v přednášce Pojem času v historické vědě a v Bytí a čase.

  • Topic 5

   Přednáška se soustřeďuje na výklad Heideggerova pojetí vědy v Bytí a čase (paragrafu 3 a 69b). Dále tematizuje fenomény, které jsou vedle "základních pojmů" společné Heideggerovu pojetí vědy - "matemaizaci" a "zpředmětnění". "Matematizace" a "zpředmětnění" charakterizují Heideggerovo pojetí nejen v Bytí a čase, ale rovněž v textech ze 30. let (např. v přednášce Věk obrazu světa) a v textech pozdějších.

  • Topic 6

   Audionahrávka je věnována výkladu přednášky "Původ uměleckého díla", především výkladu první kapitoly "Věc  dílo", kde Heidegger představuje 3 v evropské filosofické tradici převládající výklady jsoucna: jsoucno jako substance a akcidence, jsoucno jako souhrn smyslových vjemů a jsoucno jako zformovaná látka. Rovněž se zde věnuje vztahu mezi pouhou věcí, příručním prostředkem a uměleckým dílem. Při výkladu se opírá o rozbor van Goghova obrazu selkých bot.

  • Topic 7

   Audionahrávka se věnuje výkladu druhé a třetí kapitly "Původu uměleckého díla", tzn. výkladu, jak se v uměleckém díle děje pravda, co je pravda, proč a v jakém smyslu je umělecké dílo svárem země a světa (ustanováním světa a vtahováním země do světa), čím se liší techné (zhotovování) od umění, co je básnění a co je řeč.

  • Topic 8

   Audionahrávka vykládá, co je básnění a bydlení podle Heideggerovy přednášky "Básnicky bydlí člověk", srovnává tento výklad s přednáškou "Budovat, bydlet, myslet" a s přednášku "O původu uměleckého díla".