Topic outline

 • Úvod - základní informace

  Distanční kurz k volitelnému předmětu Medicínské právo proběhne v letním semestru formou webinářů dle rozpisu:

  3. března - Úvod do medicínského práva

  17. března - Autonomie pacienta a její limitace

  31. března - Informovaný souhlas a odmítnutí péče (záznam)

  14. dubna - Informovaný souhlas (diskuze)

  28. dubna - Odmítnutí péče zdravotnickým pracovníkem

  12. května - Ochrana soukromí a předávání informací

  26. května - Poskytování péče lege artis a právní odpovědnost

  • Medicínské právo

   Studijní materiál k volitelnému předmětu Medicínské právo, který využijete z velké části po celou dobu studia. Je zpracován jako medicínsko-právní propedeutika pro zdravotnického pracovníka.

   Úmluva o lidských právech a a biomedicíně je základním právním předpisem pro oblast zdravotnictví, se kterým by se měl seznámit každý zdravotnický pracovník.

  • Autonomie pacienta a její limitace

   Téma Autonomie pacienta a její limitace zahrnuje problematiku postavení pacienta v systému poskytovaných zdravotních služeb, akcentaci svobodné vůle s poskytovanou zdravotní péčí, možnosti odmítnutí poskytované péče ze strany pacienta a možnosti hospitalizace, jakož i poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta.

   Zaměřte se na podmínky:

   • informovaného souhlasu
   • reverzu
   • dříve vysloveného přání
   • hospitalizace a péče bez souhlasu

  • Autonomie pacienta - úkoly

  • Odmítnutí péče zdravotnickým pracovníkem

   Téma Odmítnutí péče zdravotnickým pracovníkem zahrnuje odmítnutí a ukončení péče poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotnickým pracovníkem.

   Zaměřte se na podmínky:

   • odmítnutí péče
   • ukončení péče
   • výhrady svědomí
  • Ochrana soukromí ve zdravotnictví

   Téma Ochrana soukromí ve zdravotnictví zahrnuje povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků, předávání informací o zdravotním stavu pacienta, základní pravidla vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.

   Zaměřte se na podmínky:

   • povinné mlčenlivosti
   • prolomení mlčenlivosti
   • vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací
   • Právní odpovědnost ve zdravotnictví

    Téma Právní odpovědnost ve zdravotnictví zahrnuje postup na náležité odborné úrovni (lege artis), právní odpovědnost zdravotnického pracovníka a poskytovatele zdravotních služeb.

    • Zápočtový test

     Test můžete spustit ve středu [2 . 6. 2021 v 15:30] zde a bude na něj [30 minut] (celý test bude otevřený od  [15:30] do  [16:05], čas se začne počítat od chvíle, kdy test otevřete - je zde rezerva 5 minut. Další termíny, ve kterých můžete zápočtový test absolvovat jsou následující: 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24. a 30. června, dále i ve čtvrtek 1. a pátek 2. 7. Mimořádně termíny čtvrtek 24., pàtek 25., sobota 26.  od 18.00!

     Test obsahuje  [20] uzavřených otázek, každá je za 1 bod. U každé otázky je z nabízených možností jen jedna správná odpověď. Každá otázka je hodnocena 1 bodem, minimální počet bodů pro úspěšné zvládnutí testu je 14. Test můžete opakovat 2x (nastaveny jsou 3 pokusy celkem). Opakování testu není možné v rámci jednoho termínu.

     Vždy budete mít před sebou jen jednu otázku, ke které se po vyplnění nebudete moci již vracet. Každému z Vás se vygeneruje odlišné pořadí otázek.

     K absolvování testu  není povoleno používat žádné materiály. Je také potřebné mít stabilní internetové připojení, aby nedošlo k výpadku během testu. Pokud dojde k technickým problémům, můžete si test napsat znovu v dalším termínu. 

     Otevřením testu souhlasíte s následujícím: „Tímto prohlašuji, že jsem test zpracoval/a nezávisle, bez pomoci třetích stran a bez použití studijních materiálů.“