Topic outline

 • General

 • Úvod - základní informace

  Distanční kurz k volitelnému předmětu Medicínské právo bude otevřen po dobu vyhlášeného krizového opatření a zákazu výuky prezenční formou. Podle rozvrhu vám v době, kdy jsme se měli potkávat na výuce, budou zpřístupněna jednotlivá témata a zadávány dílčí úkoly k zamyšlení i ke splnění. Kurz bude uzavřen závěrečným testem, na jehož podkladě dostanete zápočet.

  • (18. 3.) Autonomie pacienta a její limitace

   Téma Autonomie pacienta a její limitace zahrnuje problematiku postavení pacienta v systému poskytovaných zdravotních služeb, akcentaci svobodné vůle s poskytovanou zdravotní péčí, možnosti odmítnutí poskytované péče ze strany pacienta i ze strany poskytovatele zdravotních služeb a možnosti hospitalizace, jakož i poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta.

   Zaměřte se na níž uvedené:

   • informovaný souhlas (náležitosti, forma)
   • reverz (náležitosti, forma)
   • dříve vyslovené přání (náležitosti, forma)
   • hospitalizace a péče bez souhlasu (podmínky)

   V samostatném souboru vám budou připojeny kontrolní otázky (zatím pro vaši zpětnou vazbu).

  • (1. 4.) Autonomie pacienta - úkoly

  • Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení v rámci COVID 19

   Pandemie SARS-CoV-2 s sebou přináší nové společenské výzvy, a to včetně etických.  V zahraničí můžeme často slyšet o dilematech souvisejících s alokací vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb. Přestože se u nás v ČR ozývají hlasy, že tato problematická rozhodnutí nejsou zdravotníci doposud nuceni řešit (a doufáme, že ani nebudou) , jsme přesvědčeni, že odborná veřejnost by měla být připravena, pokud by k takové situaci skutečně došlo.  Protože se jedná o situaci novou, dosud u nás neřešenou, rozhodli se kolegové z Kabinetu  zdravotnického práva a bioetiky ÚSP AV ČR připravit dokument, který by shrnoval podstatné etické a právní principy, na nichž by případné rozhodovací mechanismy o alokaci vzácných zdrojů měly být postaveny (více na www.zdravotnickepravo.info).

  • (15. 4.) Péče bez souhlasu pacienta - úkol

  • (29. 4. ) Ochrana soukromí - úkol

  • Úkoly - řešení

   V příloze v materiálu nazvaném "Klinika zdravotnického práva" najdete řešení zadaných úkolů a můžete si tak porovnat, do jaké míry jste se lišili ve vašich odpovědích.

   Materiál je daleko obsáhlejší a možná ho využijete i nad rámec volitelného předmětu.