Topic outline

 • Urychlený ve vývoji, nadprůměrný nebo talent?

  Ani ve světové literatuře nenajdete vždy jednoznačné rozdělení, k tomu potřebujete jedince sledovat dlouhodoběji.

  Sledujte historii IQ, vezměme v úvahu, že se pohled na IQ testy a jejich užití rovněž mění.

  Jmenujte, o kterých druzích inteligence se dnes v odborných pramenech píše.

  Jde tedy o to, jak dalece širokospektré je šetření, zda je jednorázové, či zda je jedinec sledován dlouhodobě, či dokonce se jeho rozvoj konzultuje s odborníky.

  Jsou děti, které již od předškolního věku vykazují trvale nadprůměrné výsledky v oblasti obecné inteligence, či u specifických složek .

  Problém může představovat okolí dítěte, ať již je dítě oprávněně či neoprávněně diagnostikováno jako svým způsobem výjimečné. Jsou děti, které se mohou jevit svému okolí nadprůměrné z nejrůznějších důvodů. Žádný vývoj neprobíhá trvale lineárně, ani ne stejně rychle v celé populaci, takže se může stát, že v daný okamžik dvě stejně staré děti vykazují rozdíly, které se po určité době srovnají. Jsou děti, které ve skutečnosti nejsou ve vývoji (trvale či dočasně) urychlené přirozenou cestou, ale může jít o děti trénované z domova (viz kazuistiky v doporučené literatuře).

  Některé poradny berou v úvahu pouze potenciál dítěte, jiné chápou, že jeho uplatnění závisí na rozvoji osobnosti dítěte (viz literatura).

  http://mdisk.pedf.cuni.cz/SUMA/MaterialyKeStazeni/SbornikyZKonferenci/AniJedenMTN/TalentNazmar2009.pdf   

 • KOMUNIKACE a nadprůměrný

  Pročtěte článek str. 49-58 dostupný na:  http://mdisk.pedf.cuni.cz/SUMA/MaterialyKeStazeni/SbornikyZKonferenci/AniJedenMTN/TalentNazmar2003.pdf

  Udělejte si výpisky.

 • Strategie řešení

 • KARANTÉNA typy nadprůměrných v M

  MYslím, že forma fóra je asi nejlepší.

  Výuka se na fakultě rozběhne jen pro poslední ročníky, avšak nabízím dvě možnosti:

  a) on-line seminář na hodinu, nejspíš navečer poslední týden v dubnu nebo první týden v květnu,

  b) konzultace (může být venku, nemusíme na katedru (v květnu).

  Ráda bych vyvolala diskusi k typologii nadprůměrných, která je pospána v dostupném článku.

  Belgická psychologie učí, že dítě je "určitým způsobem nastaveno" a to se má respektovat. Tím nechápou, že by si dítě mohlo diktovat, citově vydírat, jak to u některých případů pozorujeme. Více se vyjídřím ve fóru.

  V minulém fóru jsem postupně dávala reakce, možná by stálo za to, si je pročíst.  

 • Analýza řešení

  U přiložených úloh zvažujte různé postupy řešení.

  Vyberte ten z nich, o kterém se domníváte, že by ho použil nadprůměrný  žák.

  Svoji volbu zdůvodněte.