Osnova témat

 • Úvod do metodického semináře pro školitele UK

  logo%20univerzita%20Karlova.GIF

  Vážené školitelky, vážení školitelé,

  vítejte na Úvodu do metodického semináře pro školitele a školitelky doktorských studijních programů Univerzity Karlovy. Dovolte, abychom Vám touto cestou nejprve poděkovali za trpělivost a čas, který věnujete svým studentům. Velice si ceníme Vaší důležité role, kterou ve vztahu k doktorandům máte, a to jak v podobě vzdělávání, vedení, tak i motivování a poskytování potřebné podpory budoucím absolventům a vědcům z řad Univerzity Karlovy.

  Naší snahou bylo připravit pro Vás vhodný materiál s nejdůležitějšími informacemi, který byste ve vykonávání své úlohy školitele či školitelky mohli kdykoliv využít pro lepší orientaci v legislativních předpisech univerzity. Cílem níže uveřejněných materiálů je obeznámit Vás zejména s aktuálním zněním jednotlivých studijních zákonů a předpisů nezbytných pro vykonávání role vedoucího disertační práce. 

  Struktura semináře je dělena do několika dílčích částí obsahujících online záznam z podzimního školení, textovou část, kde naleznete jednotlivé přílohy týkající se doktorského studia, a hypertextové odkazy na konkrétní znění aktuálních předpisů umístěných na webových stránkách univerzity. 

  Další část semináře poskytuje možnost ověření Vašich znalostí prostřednictvím předpřipravených otázek k tématu. Doporučujeme zobrazení na celou obrazovku, při kterém je ovládání značně přehlednější a umožňuje snazší orientaci ve vzhledu rozhraní stránky. Prosím, berte tento nástroj pouze jako vhodnou pomůcku k praxi, nikoliv jako Vaše zkoušení. Pro ověření znalostí školitele klikněte na OTÁZKY K METODICKÉMU SEMINÁŘI PRO ŠKOLITELE UK.

  V případě, že by Vás napadly další dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám budeme nápomocni. 

  Ještě jednou děkujeme za Vaši spolupráci, snahu i trpělivost, s jakou ke své profesi přistupujete. Vaše role je pro doktoranda nezbytná a nezastupitelná. 

  S vřelým poděkováním

  tým Oddělení doktorského studia RUK

  Seminář pro školitele z 12. 10. 2020 ke zhlédnutí

  POZNÁMKA:

  Seminář proběhl dne 12. 10. 2020, krátce před plánovanými novelami předpisů, které jsou ve videu zmiňovány. Ve videu jsou již změny plynoucí z těchto novelizací implementovány. Na změny rovněž upozorňuje dodatečně přidaný text v dolní části obrazovky.

 • Materiály pro školitele UK

  Zvýrazněno