Topic outline

 • General

  • Najděte se prosím v seznamu a ujistěte se, že víte, kdy vás čeká referát a kde se nachází zdroj, z něhož budete vycházet.

  • KDČ = Každý den s češtinou

   OČ = O češtině

   OČ2 = O češtině 2

   VVČ = Vo vobecný češtině

   OJBH = O jazyce bez hranic

 • 1. lekce (11. 10.)

  • Pomocí tohoto krátkého testu vybíráme témata, kterým se budeme v průběhu semestru věnovat.

 • 2. lekce (18. 10.) - zdroje informací, zrádné rody

  • Prozkoumejte možnosti, které vám nabízí následující stránky:

   https://prirucka.ujc.cas.cz/

   https://www.nechybujte.cz/ 

   https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/

   https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.5/

   Zkuste s jejich pomocí vyřešit otázky v handoutu.

  • To, že v češtině rozlišujeme mužský rod neživotný a životný, ženský rod a střední rod určitě víte. Přemýšlejte o tom, zda dokážete bez problémů určit rod u slov ze seznamu. Jsou v tom nějaké háčky? Je někde víc možností?

   Doplnění z hodiny:

   nebožtík - staročesky nejprve ve významu nebožák, nebohý (původně ve významu ten, kdo nemá podíl, bohatství)

   Motol - o původu jména bohužel nevíme nic.

  • Cvičení 1 jsme udělali na hodině:

   Zemědělci sázeli ředvičky do řádek/řádků. Nenapsala mu ani pár řádek/řádků. Petr uměl číst mezi řádky.

   Tohle jídlo je z brambor. (mužský rod označuje rostlinu, ženský rod plod, totéž platí pro okurku). Bramborová medaile = 4. místo

   Můj dědeček vypěstoval obří okurku/okurky. Okurková sezona = období, kdy se nic neděje a noviny nemají o čem psát (často v době letních prázdnin)

   V obchodě měli velký výběr kožených pásků. V papírnictví prodávali několik lepicích pásek. Vyplatní páska = malý list papíru, kde je přehled odpracovaných hodin, hodinové sazby, čerpání dovolené apod. (dřív jsme dostávali společně s výplatou fyzicky, nyní už spíš na e-mail)

   Zbylá cvičení na handoutu jsou za domácí úkol.

 • 3. lekce (25. 10.) - nepravidelná deklinace, dublety

  • Procvičování dublet

  • Na hodině jsem vám slibovala, že přidám ještě jedno cvičení na deklinaci, ale pak jsem si řekla, že ho přece nemusím dělat já :-). Takže prosím jděte na odkaz a pro každé z pěti slov (peníze, dítě, centrum, člověk, den) vytvořte jednu procvičovací větu pro ostatní a přidejte ji pomocí kliknutí na symbol plus. Ke každému slovu tam máte model, jak by to mohlo vypadat. 

   Deadline je do neděle 31. 10.

 • 4. + 5. lekce (skupina 1: 1. 11., skupina 2: 8. 11.)

  • Deadline pro skupinu 1: 7. 11.

   Deadline pro skupinu 2: 14. 11.

  • Po pondělní hodině, kdy jsme narazili na zajímavé nuance mezi polským a českým vnímáním této fráze, mi to nedalo a udělala jsem mezi svými známými malý průzkum. Jak se dočtete po rozkliknutí obrázku, každý to chápe trochu po svém, ale přikládám diskuzi celou, abyste měli autentický exkurz do vnímání českých rodilých mluvčích.

  • Procvičování přídavných jmen - formy mužského rodu životného a stupňování

 • 5. + 6. lekce (skupina 1: 15. 11., skupina 2: 22. 11.)

 • 7. + 8. LEKCE (skupina 1: 29. 11., skupina 2: 6. 12.)

 • 9. + 10. LEKCE (skupina 1: 13. 12., skupina 2: 20. 12.)