Topic outline

  • General

  • Strategie rizikového chování

  • Topic 2

    • Vyberte libovolný školní řád ZŠ, vyhledejte pravidlo užívání pro mobilních telefonů a porovnejte ho se stanoviskem ČŠI.  Vaše zkušenosti, poznatky budou diskutovány na společném semináři.

  • Topic 3

  • Topic 4