Topic outline

 • General

 • Úvod do speciální pedagogiky

 • Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika

 • Speciální pedagogika osob s tělesným postižením

 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením

 • Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením

 • Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

 • Speciální pedagogika osob s mentálním postižením

 • Otázky a úkoly

 • Aplikace pro odevzdávání samostatných úkolů

 • Další studijní materiály