Topic outline

 • General

  Předmět seznamuje studenty se současným pojetím sociální pedagogiky u nás a ve světě. Představuje cíle, předmět, funkce a úkoly sociální pedagogiky a analyzuje její vztah k ostatním vědním disciplínám. Zaměřuje se rovněž na specifika sociální pedagogiky. Pozornost je věnována historickému vývoji sociální pedagogiky, který je propojován s analýzou života a díla významných představitelů jak teoretického, tak praktického proudu sociální pedagogiky.

  Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do sociální pedagogiky jako vědní disciplíny a ukázat studentům, v jakých oblastech školního života lze uplatňovat její poznatky.

 • Důležité publikace k sociální pedagogice

  BENDL, S. (2014). Nárys sociální pedagogiky: studium: Vychovatelství, Pedagog volného času ; kurz: Sociální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

  BENDL, S. (2015). Vychovatelství: učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada Publishing.

  BENDL, S. (2016). Základy sociální pedagogiky. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

  KRAUS, B. (2014). Základy sociální pedagogiky (Vyd. 2). Praha: Portál.

  PROCHÁZKA, M. (2012). Sociální pedagogika. Praha: Grada.

 • Sociální pedagogika a její vymezení

 • Významné osobnosti sociální pedagogiky

 • Činitelé formující člověka

 • Pedagogika prostředí

 • Škola a sociální pedagogika

 • Sociální deviace

 • Otázky a úkoly