Topic outline

 • General

 • Lekce 13: Proč nemáme čas - výmluvy

  Text Proč pořád nemáme čas? s. 105 + aktivity s. 106

  • Čtěte text Proč pořád nemáme čas? 

   Pak udělejte cvičení 6 v učebnici. Pak napište věty, kde použijete výrazy ze cvičení 6. 

   Nakonec dokončete věty ve cvičení 9. 

   Obě aktivity vložte sem jako word nebo fotografie vašeho papíru nebo přineste na kurz. 


  • Váš úkol je dokončit lekci 13, ve škole si projdeme odpovědi a konverzační cvičení.

   1. strana 108 - cv. 7 (text je potřeba seřadit), cv. 8 a 9

   2. strana 109/2,4,5

   3. strana 111/1,2,3.4,5,6,7,8 (podívejte se prosím taky na slova na s.112)


 • Lekce 14: Počasí

  Na lekci 24. října prosím projděte stranu 14 - téma počasí.

  113/1,2,3 a projděte si slovní zásobu v tabulce dole.

  Napište text na téma Moje oblíbené roční období (100 slov). Text přineste v pátek, já si texty vezmu domů.

  Taky si zopakujte české měsíce.

 • Lekce 14: Komparace

  • Strana 117, 118 a 119 (cvičení 1-15).

   (nezapomeňte na cvičení číslo 12 - zajímavosti o vaší zemi).

 • Práce se textem (28. října)

  Highlighted
 • Lekce 15: Technika

  Na 14. listopadu si prosím připravte tyto aktivity:

  Strana 121/ 3, 4

  Strana 123/1, 2,3

  Na 21. listopadu prosím cvičení 125/3+4 a celou stranu 127, to jsou prepozice s dativem. 

  Úkol bez učebnice: podívat se na internet a najít nějakou zprávu nebo post, který vás zaujal. Napište, co to bylo a proč. Budete prezentovat ve třídě.


  • Procvičujte akuzativ. Můžete psát i bez diakritiky (háčky a čárky), například černá kočka nebo cerna kocka.

   Minumum je 7 bodů. Máte tři pokusy.

 • Lekce 16: Oblečení

  Na 28. listopadu:

  2. Začneme lekci 16 - téma oblečení:
  - podívejte se na fotografie a cvičení 1 a 2 na straně 129,
  - tady je aplikace na cvičení: https://learningapps.org/watch?v=po6hi46m520
  - cvičení 130/5+6
  - přečtěte si text na straně 131 + cvičení 10.

  3. Kdo neměl aktualitu, připravte si prosím.

  Krásný týden!


 • Lekce 17

  Na 12. prosince:

  1. Tříminutová prezentace

  2. strana137/2+3


 • Vánoční prázdniny

  Před zkouškou prosím udělejt test lekce 13-16.

  Zkouška bude 6. ledna ve 14:30 v místnosti 131,
  (náhradní termín ve čtvrtek 12. ledna).
  Zkouška bude ústní. Budete v místnosti ve dvojici. Zkouška má 3 části:
  1. Dialog: Nejdřív vám položím několik otázek, na které odpovíte.
  2. Monolog: Pak vám ukážu fotografii a vy o ní budete mluvit asi 1 minutu (každý dostane svoji fotografii).
  3. Dialog: Nakonec vám dám jedno téma, o kterém budete mluvit ve dvojici. Důležité je, abyste se ptali jeden druhého, poslouchali a reagovali na to, co říká ten druhý.
  Myslím, že to celé bude trvat cca 10 minut.

  Témata budou z lekcí 13 - 16 v učebnici Česky krok za krokem 1.

 • Jazyky

 • TESTY

  • To je progress test. Máte 60 minut a 1 pokus.


 • COMMUNICATION SKILLS_ZKOUŠKA

  Informace pro studenty, kteří chtějí skládat zkoušku Communication Skills in Czech.
 • Topic 24

 • Topic 25

 • Topic 26

 • Topic 27

 • Topic 28