Topic outline

 • General

 • Téma 1: Jazyky

 • Lekce 18

  Domácí úkol na 11. 3.
  Strana 147/6, 7 (tady nemusíte psát věty, jen spojit) a 8.
  Číslo 10: jenom se podívejte na fotografie a pak poslouchejte číslo 11 a doplňte tabulku. Nakonec napište text dle instrukcí v čísle 14 (60 slov).
  (Nemusíte dělat číslo 12 a 13).

  Hezký týden.
 • Lekce 19

  Procvičujte imperativ na straně 155/12. 
  Čtěte prosím text na straně 156/3 a cvičení 4. Napište taky odpověď na otázku ve cvičení 5.
 • Lekce 20

  Domácí úkol je strana 161. 

  Čtěte text číslo 4 a doplňte slova. 
  Odpovězte na otázku 5.

  Pak poslouchejte číslo 7 a doplňte slova. https://www.czechstepbystep.cz/coLm4dEPxQE9/uploads/2018/06/CD2_track_41.mp3

  Na straně 162 doplňte číslo 1 a poslouchejte číslo 9, kde označte správnou možnost. https://www.czechstepbystep.cz/coLm4dEPxQE9/uploads/2018/06/CD2_track_42.mp3
  Pak napište, kde to je podle cvičení 10 (stejné dialogy jako číslo 10).

  Nakonec ve cvičení 11 vyberte správné slovo.

 • Lekce 21

  Domácí úkol na příští lekci:

  1. Zvířata na straně 169/cvičení 2, adjektiva ve cvičení 3 a deminutiva ve cvičení 4 + 5-

  2. text 120/7 + 8

  3. text 172/5+6

  Domácí úkol je taky prezentace.

  Vyberte si téma, které je pro vás zajímavé a může být zajímavé taky pro nás (ideálně něco, co souvisí se školou nebo Českou republikou). 
  Prezentace bude mít 3 slidy (můžete mluvit maximálně 5 minut). 
  Prezentovat můžete v lekci po Velikonocích nebo později. 


 • Čeština v práci

  Video úkol + strana 177 / 2, 3, 4 a 179/1, 2 a 180/3, 4 a 7

 • Lekce 23: Kultura

  Budeme pracovat na lekci 23. Úkol je dole. 

  Nezapomeňte napsat, jakou práci chcete dělat a proč (jako v písni Hlídač krav). • This topic
 • TESTY

  Termín dokončení všech úkolů včetně testu je konec května. Pak budu hodnotit vaši práci v kurzu, domácí úkoly, docházku a splnění testu.

 • COMMUNICATION SKILLS_ZKOUŠKA

  Informace pro studenty, kteří chtějí skládat zkoušku Communication Skills in Czech.