Topic outline

 • General

 • Úvod k filosofii a filosofii výchovy

 • K antinomiím výchovy

 • Jaroslava Pešková: Filosofie výchovy

 • Anna Hogenová: Logos a jeho totéž

 • Naděžda Pelcová: Privace jako cesta logu k sobě samému

 • Výchova jako osobní se-tkání

 • Komenský 1

 • Komenský 2

 • Nietzcheho kritika moderního vzdělávání

 • Radim Palouš o sókratovském dialogu

 • Kritické otázky