Topic outline

 • General

  Rozsáhlý veřejný sektor, který poskytuje řadu základních statků a služeb, přerozděluje příjmy a reguluje aktivity soukromých subjektů, je charakteristický pro všechny rozvinuté ekonomiky. Kurz se zaměří na důvody jeho existence, analýzu mechanismů jeho fungování i problematiku kolektivního rozhodování, které je pro něj charakteristické. Budeme rovněž diskutovat, nakolik může využití poznatků ekonomie veřejného sektoru přispět k řešení palčivých společenských problémů dotýkajících se například rozmachu autoritářského populismu, nebo hrozby klimatických změn.

 • Požadavky na úspěšné zakončení kurzu

  Je třeba získat alespoň 60 bodů ze 100 možných. Struktura hodnocení je následující:

  ·         Prezentace (a věci s ní spojené): 40 b

  ·         Závěrečný test zaměřený na základní koncepty a aplikace: 60 b

  Docházka je povinná, během semestru je možné mít tři absence. Čtvrtá absence znamená nutnost vypracování dodatečného písemného úkolu, pátá a další absence znamená neúspěch v předmětu. V případě nemoci (nad rámec povolených absencí) je potřeba doložit potvrzení o pracovní neschopnosti.