Topic outline

 • General

 • Základní informace o kurzu

  Tento kurz je základním kurzem pro všechny účastníky předmětu "Úvod do historigrafie pro nehistoriky" (AHSFF0001). Harmonogram průběhu kurzu naleznete v příloze. Případné problémy s moodle a jakékoliv další otázky směrujte na Čeňka Pýchu (cenek.pycha@ff.cuni.cz).

 • Pramen

  Přečtěte si text a odpovězte na následující otázku. K definici pramene se budeme dále během kurzu vracet, proto je potřeba úkol splnit.

 • HistoryLab I

  Vyplňte v aplikaci HistoryLab následující dvě cvičení. Obě cvičení se týkají postavy Jana Husa a možností, které má dnes historická věda k jejímu poznání.

  Ke cvičením se dostanete přes následující odkazy. Rozklikněte vždy cvičení, které se týká vaší paralelky (pondělí nebo čtvrtek). Čas máte do 27. 10., práci si ale rozvrhněte.

  Cvičení vyplňujte ideálně na PC (pro tablety aplikace není optimalizována), nejlépe v prohlížečích Chrome nebo Firefox.

 • HistoryLab II

  Vyplňte v aplikaci HistoryLab následující dvě cvičení. Cvičení pokračují v tématu husitství, tentokrát se zaměřují na hranice historické vědy a na učebnice dějepisu. 

  Odkaz na cvičení byste tentokrát měli dostat již do mailu (těm, kdo již vyplnili předchozí dvě cvičení), pokud by email nepřišel nebo byste odkazy ztratili, můžete využít následující odkazy (vyplňte ale, prosím, stejný email jako u minulých cvičení v HistoryLabu). Čas máte do 3. 10., práci si ale rozvrhněte.

  Cvičení vyplňujte ideálně na PC (pro tablety aplikace není optimalizována), nejlépe v prohlížečích Chrome nebo Firefox.

 • HistoryLab - zpětná vazba

  Budeme rádi za zpětnou vazbu k použití aplikace HistoryLab. Pokud najdete chvíli, vyplňte, prosím, formulář pod odkazem níže.

 • Práce s prameny

  Prostor pro práci s prameny má formu diskuzního fóra.
  Každé téma v diskuzi znamená jeden pramen, na každém tématu bude pracovat jedna skupina (Pondělí: 3 studenti/studentky, Čtvrtek: 4 studenti/studentky)
  1. Zvolte si jeden pramen, prostudujte ho/pročtěte, napište váš první dojem, první otázku, co vás zaujalo, co byste se chtěli dozvědět více. Tím se přihlásíte do skupiny a budete dále pracovat na tomto prameni. Klidně můžete na sebe i reagovat a diskutovat, berte fórum jako diskuzní prostor. U každého pramene by měli být maximálně 3 (pondělí) nebo 4 (čtvrtek) diskutující.
  2. Prostudujte si pramen znovu a popište výzkumné téma, ke kterému se pramen podle vás hodí (např. v práci s jakým tématem, by pramen mohl figurovat jako důležitý zdroj pro analýzu?). Můžete na sebe navazovat, ale příspěvky "souhlasím" nebereme, každé téma a otázka lze dále rozvíjet a specifikovat).
  Do 17. 11. by každý z vás měl mít minimálně dva příspěvky v diskuzním fóru - první otázku a vymezení výzkumného tématu.
  Sejdeme se znovu 18. 11. (pondělí), 21. 11. (čtvrtek). Bude následovat četba literatury k tématu a přesnější vymezení badatelské otázky. Cílem tohoto bloku práce bude, aby každý z vás přišel s novým podstatným pramenem, který bude na badatelskou otázku navazovat.
  • V diskuzním fóru budete pracovat s prameny. Nejdříve si vyberete pramen, na kterém byste rádi pracovali, v následujících krocích budete prameni pokládat otázky, číst literaturu vztahující se k prameny a dělat heuristiku pro další výzkum.

  • V diskuzním fóru budete pracovat s prameny. Nejdříve si vyberete pramen, na kterém byste rádi pracovali, v následujících krocích budete prameni pokládat otázky, číst literaturu vztahující se k prameny a dělat heuristiku pro další výzkum.

 • Další postup práce s prameny

  - Na základě setkání vám bude doporučena literatura ke studiu

  - Po prostudování literatury se pokuste v diskuzi precizovat vaši badatelskou otázku a vymezení tématu studia

  - Každý z vás by jako výstup kurzu měl nasdílet pramen/sadu pramenů, případně odkaz na pramen (modelově odkaz na archivní fond a pomůcku), jehož další analýza a práce s ním by přispěla ke zodopovězení badatelské otázky.

  - Prosíme o dokončení práce k 12. 12.

 • Hlasování o závěrečné konferenci

  Nabízíme jako zakončení kurzu závěrečnou konferenci.

  Na konferenci by se se sešly obě paralelky, prezentovalo by se 9 nejlepších projektů - rozpracovaných badatelských témat. Témata by vybírali garanti kurzu, případně byste se mohli sami přihlásit, případně byste mohli některou skupinu nominovat. Prezentace by byla dobrovolná - nikoho bychom nenutili. Jednalo by se o jakousi nadstavbu kurzu, kdy byste si mohli vyzkoušet krátkou akademickou prezentaci.

  V následujícím anonymním hlasování, dejte, prosím vědět, jestli byste o takový formát měli zájem. Zdůrazňuji, že se jedná o nadstavbu kurzu a zúročení vaší práce. Pokud by se většina vyjádřila pro, byla by účast všech účastníků kurzů (alespoň pasivní) očekávána a vítána.

  Konference by proběhla v lednu během zkouškového období.

  Hlasujte, prosím, do 28. 11.

 • Závěry z kurzu

  V prezentacích naleznete několik postřehů a poznámek vyplývajících z průběhu kurzu.

 • Doporučená studijní literatura

  Zde naleznete texty, které mohou být inspirací pro kurz. Nabízíme zásadní shrnující reflexe, které uvádějí do problému historiografie. Pokud hledáte méně náročné práce, začněte "Úvodem do studia dějepisu", který vás může následně směřovat v dalším čtení po linii jednotlivých témat a problémů. Hezky přístupná je také klasická práce Marca Blocha. Pro ty náročnější z Vás pak lze doporučit ještě kolektivní monografii "Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě" z roku 2014, kterou ovšem z technických důvodů není zatím možné nahrát do moodlu.