Topic outline

  • General

    Předmět Chemická technologie je vytvořen v návaznosti na vědomosti a znalosti ze základních chemických předmět. Obsahuje prezentace základů výrob z oblasti anorganické a organické chemie, chemie potravin vybraných oborů a farmaceutické chemie. Součástí přednášek je soubor prezentací o využití mikroorganismů v biotechnologiích.