Aperçu des sections

  • Généralités

  • Prezenční hodiny finanční gramotnosti

  • Podmínky plnění kurzu

  • Legislativa

  • RVP a ŠVP

  • Další užitečné zdroje k finanční gramotnosti

  • Ochrana spotřebitele

  • Témata esejí z finanční gramotnosti

  • Témata esejí ze spotřebitelské gramotnosti