Aperçu des sections

 • Anotace

  Cílem předmětu je seznámit studenty s výukou ruského jazyka a prací učitele v reálném školním prostředí základní a střední školy a dále rozvinout reflektivní a sebereflektivní dovednosti studenta. Studenti reflektují výukový proces i veškeré další činnosti učitele, zejména se zaměřují na způsoby individualizace výuky, práce se žáky s různými speciálními potřebami. Studenti se rovněž podílejí na práci asistenta pedagoga, např. při skupinové, párové či individuální práci žáků ve třídě, na organizaci přípravy žáků na různé soutěže, při práci v rámci projektové výuky apod. O svých poznatcích vedou studenti diskusi jednak přímo ve škole s fakultním učitelem, jednak na reflektivních seminářích s vyučujícím v rámci seminářů na fakultě.

 • Požadavky na splnění předmětu

  1. Aktivní účast na seminářích.

  2. Aktivní součinnost s fakultním učitelem - pozitivní hodnocení studenta od fakultního učitele.

  3. Vypracování všech zadaných úkolů a jejich odevzdání ve stanoveném termínu.

 • Literatura

  AKIŠINA, А. А., KAGAN, О. Е. Učimsja učiť. Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

  FEDOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9.

  HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

  JELÍNEK, S., PURM, R., VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.  ISBN 80-7041-174-0.

  ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka: jazykovyje sredstva. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-4277-2.

  SWIERKOSZOVÁ, J. Kooperace učitele s asistentem pedagoga – edukační proces a děti se specifickými poruchami učení. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-557-7.

  ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

  TEPLÁ, M., ŠMEJKALOVÁ, H. Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR, 2007.

  UZLOVÁ, I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0

 • Úkoly k vypracování

  Na úvodním semináři budou v součinnosti se studenty formulovány úkoly a vytvořeny pracovní listy, které budou studenti při praxi ve škole vypracovávat.

  Po úvodním semináři budou do tohoto prostředí umístěny společně vytvořené pracovní listy a zadání.