Topic outline

 • General

 • Topic 1

  1. doktoranský seminář v LS 2014:

  19. 2. prof. Johann Pall Arnason: Sociologická teorie, civilizační analýza, globální dějiny

 • Topic 2

  5. 3. Miroslav Michela, Ph.D.: Trianonské trauma, vzpomínání a reprezentace dějin

 • Topic 3

  12. 3 prof. Milena Lenderová: Historická biografie v Čechách, přiklad Zdenky Havlíčkové

 • Topic 4

  28. 3. prof. Pierre Rosanvallon: From Equality of Opportunity to the Society of Equals

 • Topic 5

  9. 4. dr. Katarzyna Grzybowska-Walecka: The role of civil society and political society in democratization

 • Topic 6

  7. 5. prof. Bernahard Giesen: Ambivalence and Inbetweeners