Topic outline

 • General

 • (Pre)matematická gramotnost

  Zopakujte si vše, co vidítě o pojmotvorném procesu.

  Úkoly na seminář:

  Ve dvojici proberte, jak byste mohi rozvíjet pojem možnost.

  Diskutujte kriteria volby.

  • Možné - jisté

  • Cesta ke slovní úloze

   Prostudujte zaslané texty.

   Před seminářem vložte do Moodlu pasáž z jakékoli čtené pohádky, která by mohla být ve školní matematice výchozí situací pro tvorbu slovní úlohy.

   Vyhněte se otázce kolik, pokud by šlo následně o provedení početní operace.

  • Cesta ke grafickému znaku - karanténa text 3

   V příloze máte 10 stránek podrobného textu s obrázky a s úkoly.

   Pokud něco nebude jasné, pošlete mi, prosím,  otázky k textu mailem nejpozději do  pondělka do 12 hodin.

   Já na ně zareaguji souborně.

  • Kvantita neurčitá - Karanténa 7 - opakování

   Vyberte/vytvořte ke každému prostředí situaci /větu, kde bude figurovat kvantita neurčitá. Poté vypište klíčová slova, se kterými jste pracovali. 

   A) Jídelna v mateřské  škole

   B) Zahrada u mateřské školy

   C) Vlastivědné muzeum

   D) Divadlo pro děti

   E) Volná hra v mateřské škole

   F) Pohybová hra v mateřské škole

  • Prelogické myšlení

   NAvažte na studium skript - kapitole (Pre)logické myšlení.

  • Orientace v čase

   Prostudujte článek o orientaci v čase, zaměřte se na vymezení pojmů.

   Sledujte, proč a jak je čas provázán na prostor

  • Prostorová, rovinná, lineární orientace

  • KARANTÉNA ÚKOL 1

   pozor, pletete si metody řešení, schopnosti a matematickou podstatu aktivit

  • KARANTÉNA - ÚKOL 2

  • Karanténa 4 - rozbor dětské práce

   V příloze budou fotografie dětských prací k aktivitě Kočičí domeček.

   K tomu je úkol, který řešte opět ve dvojicích nebo trojicích - po debatě.

  • Karanténa 5 - Práce s textem

   V příloze máte text z Knížky pro děti od M. Černíka.

   Diskutujte o něm na fóru, k čemu a jak by se dal využít pro PMG.

   Předpokládá se, že se zapojí všichni.

   Kontrola 5.5. a další 10.5. ukazuje, že se ve fóru nevyjadřujete k ostatním a necháváte veškeré komentáře na mně, ale fórum slouží k tomu, abyste jako členové skupiny k něčemu dospěli. 

   Tak tedy pročtěte si komentáře. Nikdy u nikoho nevyčerpám všechny možné připomínky, máte ještě prostor.  

  • KARANTÉNA 6 uspořádání

   Vyřešené úkoly a-i vložíte VŠICHNI do fóra Moodlu přesně dne 30.4. a v týdnu mezi 4.-7.5. VLOŽÍTE KOMENTÁŘE K PRÁCI ALESPOŇ JEDNOHO KOLEGY. Pro vkládání před 30.4. a po tomto datu bude možnost vkládání uzavřena.

   POZOR, NĚKTEŘÍ ČERPÁTE Z LITERATURY MIMO DOPORUČENOU LITERATURU, ODTUD MOHOU PRAMENIT CHYBY V NEPOROZUMĚNÍ. NA PRVNÍM SEMINÁŘI JSEM UPOZORŇOVALA NA NEDOSTATKY NĚKTERÉ DOSTUPNÉ LITERATURY (včetně ministerských zdrojů, kde jsem k některým napsala glosy).

   Jde o to, abyste uměli samostatně posoudit, co je správně, svá rozhodnutí umět zdůvodnit, nabýt v argumentaci jistotu, to se zde učíte.

   1. Z následujících situací vyberte ty, kde se jedná o ostré lineární uspořádání a kde ne a své tvrzení zdůvodněte. Sledujte různé JEDNOTLIVÉ SITUACE spolu nesouvisející.

   a)      Děti, postavte se do řady, hezky jeden za druhého.

   b)      Františku, ty budeš první, a ty Lucinko, budeš poslední z celé třídy.

   c)       Děti, postavte se do řady od okna směrem ke dveřím.

   d)      Děti, na každou šprušli na žebřinách zavěste jeden šáteček a podíváme se, který z nich je níž, než lustr.

   e)       Děti, zastavte se, kde právě stojíte, a řekněte mi, kdo z vás je ke mně nejblíž, kdo potom a kdo pak, …

   f)        To jsem děti zvědavá, jak rychle se budete obouvat, podíváme se, kdo je rychlejší než kdo.

   g)      Tak děti, tady máme Toníka, ten je nejstarší, a Barušku, která je z vás nejmladší.

   h)      Každé dítě drží v ruce svůj obrázek. Uspořádáme se podle počtu barev na obrázku.

   i)        Podívejte se  na to, co všechno je pod stolem.