Topic outline

 • General

  • K domácímu studiu stačí, Rozvíjení předmatematických představ (Transformace, Prelogické myšlení) a Předmatematické činnosti obojí dostupné na internetu, uiniverzitní internetové knihovně; další texty jsou zde v Moodlu.
   V tomto semestru 2021 začínáme přednáškou a na ni budou navazavat úkoly.
   K řešení úkolů: nejde o reprodukci, úkoly vás nutí látku především pochopit, umět nad ní přemýšlet.
 • (Pre)matematická gramotnost opakování a prohloubení

  Zopakujte si vše, co vidítě o pojmotvorném procesu.

  Úkoly na seminář:

  Ve dvojici proberte, jak byste mohi rozvíjet pojem možnost.

  Diskutujte kriteria volby.

 • Možné - jisté k samostudiu a následné konzltaci

  • 1) Zkoumejte pohádky a) autorské; b) tradiční převyprávěné Němcovou, Erbenem a dalšími.

   Seldujte, jakými slovy nebo jakými dalšími nástroji je zde vyjádřena jistato, že něco určitě nastane/nenastane.

   Podobně sledujte, jak je vyjádřena nejistota, případně pravděpodobnost toho,že pospaný jev (ne)nastane.

   Buď si v naskenovaném textu takové části vyznačte, nebo vypište.

   2) Z drobných pohybových her vypište alespoň dvě, ve kterých hraje roli pravděpodobnost.  Zdůvodněte a zpřesněrte míru pravděpodobnosti. Zapracujte tuto skutečnost do mluvy k dětem.

   3) Uvažujte podobně slolní hry a připravte si jednu.

 • Úkol 4 - Cesta ke slovní úloze do 16.4. 2021

  Prostudujte zaslané texty.

  Před seminářem vložte do Moodlu pasáž z jakékoli čtené pohádky, která by mohla být ve školní matematice výchozí situací pro tvorbu slovní úlohy.

  Vyhněte se otázce kolik, pokud by šlo následně o provedení početní operace.

 • Cesta ke grafickému znaku - karanténa text 3

  V příloze máte 10 stránek podrobného textu s obrázky a s úkoly.

  Pokud něco nebude jasné, pošlete mi, prosím,  otázky k textu mailem nejpozději do  pondělka do 12 hodin.

  Já na ně zareaguji souborně.

  • prostudujte a řešte úkoly; případné dotazy směřujte ihned mailem na moi adresu

 • Kvantita neurčitá - Karanténa 7 - opakování

  Vyberte/vytvořte ke každému prostředí situaci /větu, kde bude figurovat kvantita neurčitá. Poté vypište klíčová slova, se kterými jste pracovali. 

  A) Jídelna v mateřské  škole

  B) Zahrada u mateřské školy

  C) Vlastivědné muzeum

  D) Divadlo pro děti

  E) Volná hra v mateřské škole

  F) Pohybová hra v mateřské škole

 • Prelogické myšlení

  NAvažte na studium skript - kapitole (Pre)logické myšlení.

  • 1) Ve dvojici analyzujte jednu hru s pravidly z pohledu její logické struktury, vypište druhy logických spojek

   2) Totéž proveďte na pohádce, kterou vám zadám na přednášce, vypište frekvenci těchto spojek.

 • Orientace v čase

  Prostudujte článek o orientaci v čase, zaměřte se na vymezení pojmů.

  Sledujte, proč a jak je čas provázán na prostor

  • VYberte z aktivit a popište v mateřské škoel situace, ve kterých se pracuje s časem jako s:

   a) orientačním časovým bodem

   b) cílovým časovým bodem

   c) časovým úsekem

   d) souběhem dvou časových úseků

   e) neomezeným kontinuálně probíhajícím časem

 • Prostorová, rovinná, lineární orientace

  • 1) VYberte aktivitu, která rozvíjí orientaci ve dvou směrech v rovině.

   Popište, zda v jejím proůběhu je nutná orientace v obou  směrech současně, či následně, nebo lze hru hrát jen se zaměřením na jeden hráčem zvolený směr.

   2) Zkuste popsat, kdy se dítě orientuje v prostoru strategií "zřetězení orientačních bodů".

 • ÚKOL 1 k prodiskutování do 25.3. 2021

  pozor, pletete si metody řešení, schopnosti a matematickou podstatu aktivit

  • NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOL ŘEŠTE PŘES INTERNET VE DVOJICI NEBO TROJICI A PAK ŘEŠENÍ VLOŽTE SE VŠEMI JMÉNY ŘEŠITELŮ DO MOODLU.

   U následujících situací vypište metody řešení a klíčové schopnosti, které musí dítě uplatnit:

   1. Dítě stojí u stolečku a má rozdat příbory (prostřít) pro sebe i pro ostatní.
   2. Dítě pracuje s dokreslovánkami.
   3. Dítě vytváří předlohu k vlastní jednovrstevné stavbě.
   4. Dítě si hraje s vkládačkou.
   5. Dítě si hraje s vystřihovánkami (panenka a různá oblečení)
   6. Dítě staví z klacíků, kůry, šišek a kamínků domeček.
   7. Dítě dělá bábovičky z písku.
 • ÚKOL 2 do konce března 2021

  • Každému úkolu vymyslete aktivitu tu popište.

   k číslu dané aktivity vložte své jméno a vložte na fórum, takto by vám měla vzniknout databáze aktivit s tím, že pokud najdete chybu u někohoz kolegů, pak ji okomentujte, argumentujte věcně s oporou o didaktiku matematiky.

   Zadejte úkol dítěti s daným materiálem, tak, aby v aktivitě docházelo k plnění zadaného cíle.

   1. Papír, dekompozice a číslo v roli počtu
   2. Provázek, poměřování a celek a části
   3. Korálky, konfigurace a komparace
   4. Nákladní auto, zaplňování prostoru a trasa, směr
   5. Kostky, kompozice a možnosti
 • Úkol 3 - rozbor dětské práce do konce dubna 2021

  V příloze budou fotografie dětských prací k aktivitě Kočičí domeček.

  K tomu je úkol, který řešte opět ve dvojicích nebo trojicích - po debatě.

  • Znovu zadávám zobrazení dětských prací k analýze.

 • Karanténa 5 - Práce s textem do 10.5.2021

  V příloze máte text z Knížky pro děti od M. Černíka.

  Diskutujte o něm na fóru, k čemu a jak by se dal využít pro PMG.

  Předpokládá se, že se zapojí všichni.

 • ÚKOL NULTÝ PO PŘEDNÁŠCE uspořádání

  Vyřešené úkoly a-i vložíte VŠICHNI do fóra VLOŽÍTE KOMENTÁŘE K PRÁCI ALESPOŇ JEDNOHO KOLEGY. Pro vkládání co nejdřívě po přednášce a po  datu 25.3. bude možnost vkládání uzavřena.

  POZOR, NĚKTEŘÍ ČERPÁTE Z LITERATURY MIMO DOPORUČENOU LITERATURU, ODTUD MOHOU PRAMENIT CHYBY V NEPOROZUMĚNÍ. Jde o to, abyste uměli samostatně posoudit, co je správně, svá rozhodnutí umět zdůvodnit, nabýt v argumentaci jistotu, to se zde učíte.

  1. Z následujících situací vyberte ty, kde se jedná o ostré lineární uspořádání a kde ne a své tvrzení zdůvodněte. Sledujte různé JEDNOTLIVÉ SITUACE spolu nesouvisející.

  a)      Děti, postavte se do řady, hezky jeden za druhého.

  b)      Františku, ty budeš první, a ty Lucinko, budeš poslední z celé třídy.

  c)       Děti, postavte se do řady od okna směrem ke dveřím.

  d)      Děti, na každou šprušli na žebřinách zavěste jeden šáteček a podíváme se, který z nich je níž, než lustr.

  e)       Děti, zastavte se, kde právě stojíte, a řekněte mi, kdo z vás je ke mně nejblíž, kdo potom a kdo pak, …

  f)        To jsem děti zvědavá, jak rychle se budete obouvat, podíváme se, kdo je rychlejší než kdo.

  g)      Tak děti, tady máme Toníka, ten je nejstarší, a Barušku, která je z vás nejmladší.

  h)      Každé dítě drží v ruce svůj obrázek. Uspořádáme se podle počtu barev na obrázku.

  i)        Podívejte se  na to, co všechno je pod stolem.