Topic outline

 • Anotace

  Kurz objasňuje, jak se utvářelo současné chápání práce a představuje jeho feministickou kritiku. Odkazuje přitom na bohatou tradici feministického hnutí a myšlení, která tematizuje sociálně-ekonomickou situaci žen v kapitalizmu. Zabývá se různými genderovanými podobami práce v současnosti, přemýšlením o budoucnosti práce, možnostmi organizování pracujících v boji za jejich práva. Cílem kurzu je naučit se používat základní pojmové a argumentační nástroje v kritických přístupech k práci a také se obeznámit s různými disciplinárními přístupy k výzkumu práce.

 • 1. Základní teoretické a disciplinární přístupy k práci

 • 2. Marxistická definice práce a pracovní etika

 • 3. Sociální reprodukce a péče

 • 4. Továrenská práce

 • 5. Emoční a afektivní práce

 • 6. Práce profesionálek a profesionálů

 • 7. Prekarizovaná práce

 • 8. Práce marginalizovaných populací

 • 9. Artikulace práce a rodiny

 • 10. Pracovní úrazy, choroby z povolání a bezpečnost při práci

 • 11. Organizování pracujících a odbory

 • 12. Automatizace práce

 • 13. Odmítnutí práce