Тематический план

    • Nastavení kategorií s váženým průměrem v přehledu známek

    • View Receive a grade