Topic outline

  • V tomto fóru najdete důležité informace od lektorů týkající se organizace výuky včetně shrnutí, co se dělo na jednotlivých setkáních.
  • Termíny jednotlivých prezenčních setkání. 

  • Cílem tohoto testu je představit typy otázek v modulu Test. 

   V testu nejsou zahrnuty matematické úlohy.

  • Zde si můžete vyzkoušet adaptivní režim bez penalizace.

   Po zodpovězení otázky (kliknutím na tlačítko zkontrolovat) se ověří správnost odpovědi. Odpověď lze později změnit.

  • Test pro vyzkoušení chování úloh v režimu okamžitý výsledek s mírou jistoty

  • Na zodpovězení 5 otázek v testu máte 3 min.

   Správnost odpovědí se vyhodnotí až po zodpovězení všech otázek a odeslání odpovědí.

   Chování úloh - odložený výsledek

  • Tento test ověřuje znalost tvorby testů v Moodlu