Topic outline

 • Anotace

  Kurz seznamuje studující se základními teoreticko-metodologickými východisky, klíčovými texty a základními teoretickými debatami interdisciplinárního oboru kulturních studií (cultural studies). Specifický důraz je kladem na jeden ze zásadních principů cultural studiesa to sice na vzájemné obohacení humanitních a sociálních věd. Úvodní blok kurzu představí tradici tzv. birminghamské školy zformované kolem Centra pro studium současné kultury (Centre for Contemporary Cultural Studies) a výchozí dekonstrukci apolitické a univerzální vize kultury, revizi konceptualizací ideologie, hegemonie a třídně podmíněné nadvlády. Kurz taktéž nastiňuje společné rysy i odlišné akcenty cultural studiess tradicí kritické teorie a kulturní sociologií. Tematické bloky kurzu seznamují studující s příklady aplikací a s rozvíjením těchto základních otázek ve vztahu k různým polím kulturních a sociálních praxí (např. konzumerismus, subkultury, studia médií apod.). 

 • 1. „Idea kultury“ a východiska cultural studies

 • 2. Koloniální historie a její přetrvávající dědictví v konceptech kultury a kulturnosti

 • 3. Cultural studies, kulturní kapitál a kritika hodnoty

 • 4. Obrat k jazyku, (post-)strukturalistické teorie reprezentace

 • 5. „Návrat ideologie“: příspěvky kulturních studií k teoretizacím ideologie, hegemonie a nadvlády

 • 6. Cultural studies a analýza mediálních obsahů

 • 7. Teorie vkusu a genderovanost „žánru“, „ženské žánry“

 • 8. Subkulturní praxe a „post-subkulturní“ teorie

 • 9. Kulturní praxe a sociální identity

 • 10. Neoliberální proměny identitních politik, apropriace emancipačních hnutí

 • 11. Idea kultury, politika rasové bezpříznakovosti, limity multikulturní tolerance

 • 12. Neoliberální univerzita

 • 13. Nové otázky pro cultural studies