Topic outline

 • Anotace

  Kurz se zaměřuje na mocenské aspekty jazyka jakožto nástroje reprezentace, zdůrazňuje jeho reflexivní užívání z hlediska genderové lingvistiky a dále věnuje pozornost uplatňování genderové optiky v akademické práci a při její psané i ústní prezentaci. Kurz dále pokrývá obsahové i formální náležitosti akademického psaní a představuje kritické metody analýzy diskursů. 

 • 1. Gender a jazyk

 • 2. Genderově orientovaná lingvistika

 • 3. Jazyk, diskurs, moc

 • 4. Politika lokace a reprezentace

 • 5. Stylistika odborného textu

 • 6. Etika výzkumu a psaní odborného textu

 • 7. Řečnický projev

 • 8. Genderová perspektiva textu a ústního projevu

 • 9. Akademické psaní: diplomová práce

 • 10. Akademické psaní: odborná recenze

 • 11. Charakteristiky akademicky strukturované diskuse

 • 12. Diskursivní a kritická diskursivní analýza

 • 13. Praktická cvičení – strukturovaná diskuse

 • 14. Praktická cvičení – odborný rozbor vybraných mediálních textů